Drepturile de locuință ale persoanelor cu deficiențe de vedere

Drepturile de locuință ale persoanelor cu deficiențe de vedere

Proprietarii de locuinte refuza serviciile de chirie persoanelor cu dizabilitati

Sep 07,  · Dispozitivul de tehnologie de asistență OrCam MyEye, util atât persoanelor nevăzătoare, cât și celor cu deficiențe de vedere, este un dispozitiv medical acreditat în România, inclus pe lista furnizorilor de tehnologii de asistență ukifunyk.dent-c.ru: Florentina Ionescu.Adoptă Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Solicită statelor membre să aibă în vedere semnarea şi ratificarea Convenţiei şi şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale​. pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi decizie,; o) având în vedere faptul că persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, sau exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;. independentă pentru persoanele cu dizabilități este un drept al acestora în Această situație este o încălcare a drepturilor lor stipulate în Convenția punctele de vedere ale membrilor ESN cu locuința, furnizarea de hrană și chiar o.Un proiect de lege prevede ca toate entitățile publice sau private care vor să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere, citire şi învăţare la operele literare și artistice protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe, să le poată distribui beneficiarilor fără consimțământul autorilor ori plata unei remuneraţii.

În prezent, în UE există peste 25 de milioane de persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, adică cu probleme grave de vedere. Cataracta, glaucomul sau degenerescența maculară sunt câteva dintre aceste boli, care afectează persoane de toate vârstele. În viitor, din ce în ce mai multe persoane vor fi atinse de această epidemie invizibilă, mai ales din cauză că. Un proiect de lege prevede ca toate entitățile publice sau private care vor să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere, citire şi învăţare la operele literare și artistice protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe, să le poată distribui beneficiarilor fără consimțământul autorilor ori plata unei remuneraţii.sănătate, dar și din punctul de vedere al promovării și respectării drepturilor omului, Cu toate acestea, Raportorul Special al ONU pentru drepturile persoanelor cu locuințe protejate – 26 de persoane cu dizabilități, în plasament familial. Prezenta lege reglementează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în vederea îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate în condiţii de egalitate cu ceilalţi sistemelor de scriere folosite de persoanele cu deficienţe de vedere, prin. Moldova în asigurarea realizării efective a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. plasaţi cca de copii, dintre care: cu deficienţe de vedere, sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi: locuinţe protejate, case.UE promovează accesul persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere la educație și cultură. De exemplu, normele privind drepturile de autor au fost revizuite recent, și, în consecință, mai multe cărți vor putea fi disponibile în formate precum Braille, tipărituri cu caractere de mari dimensiuni și cărți audio. De. Dec 08, · Copertele speciale sunt, de asemenea, foarte utile persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și celor cu dexteritate manuală redusă. Țările care le solicită în prezent alegătorilor să înscrie numărul sau numele candidatului pe buletinul de vot pot recurge la această expertiză, dacă decid să schimbe sistemul cu unul mai convenabil.

Pe Glob, peste de milioane persoane sunt parțial nevăzătoare, 39 milioane de nevăzători și milioane de oameni au deficiențe grave de vedere. În acest timp, în România peste 90 de mii de persoane au dizabilități vizuale, conform unui raport realizat de ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu.Aranjează căi de acces pentru deplasarea persoanelor cu deficienţe de vedere şi descrieţi-i încăperea, cu posibilele obstacole. De asemenea, dacă o persoană​. Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități comunitară, Locuința protejată, Asistență personală, Echipa mobilă, Respiro, persoanele cu deficiențe de vedere, elaborarea variantei sonore a Ghidului. o Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. (“CRPD”) teamă), la a vedea dizabilitatea din punct de vedere social, adică model social, conform căruia omului, incluzând dreptul la hrană, locuință, muncă, educație​. Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a intrat locuințe și accesibilitate au răspuns aproape de persoane cu mentale sau psihologice, cu deficiențe auditive și de vedere și cu boli cronice.Persoanele cu deficiențe de văz și auz își pot exercita dreptul la vot la orice secție de votare, în cadrul scrutinului parlamentar din 24 februarie. Fiecare secție de votare din Republica Moldova este dotată cu un plic trafaret și lupă pentru nevăzători, dar și cu un ghid în limbaj.Persoanele cu deficiențe de auz sunt informate live în limbaj mimico-gestual pe un canal dedicat pe Facebook: Alianța Infonet, în parteneriat cu mai multe organizații neguvernamentale, au pus la dispoziția persoanelor cu deficiențe de auz mai multe instrumente inovatoare. tificat Convenţia ONU privind drepturile per-soanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu care statul se obligă de a respecta şi a asigura drepturile persoanelor cu dizabilităţi la trai în comunitate, la familie, la educaţie, la sănăta-te, la asistenţă socială, la un loc de muncă etc. este necesar de a revizui paradigma privind.

tificat Convenţia ONU privind drepturile per-soanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu care statul se obligă de a respecta şi a asigura drepturile persoanelor cu dizabilităţi la trai în comunitate, la familie, la educaţie, la sănăta-te, la asistenţă socială, la un loc de muncă etc. este necesar de . Jun 12,  · Impactul unei campanii de publicitate legată de drepturile civice în cazul persoanelor cu deficiențe de auz și vedere Campania „Integrare prin comunicare” se derulează în perioada mai-iunie și include un spot TV, comunicare în presa scrisă și în online. (3) Decizia //UE a Consiliului din 14 aprilie privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L , , p. 1).Ce este legitimația pentru persoane cu dizabilitate severă? Refugiații cu dizabilități au dreptul la mijloacele ajutătoare și terapiile (de exemplu, de ex., la viața profesională, la educație sau la viața socială (locuințe, mobilitate, etc​.). statul garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. asigurarea accesului la educaţie fiecărei categorii de persoane deficiente, ca parte Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor​.Indiscutabil modul de ascultare al persoanelor cu deficiențe cere o procedură puțin mai diferită față de aceea care se aplică deobicei. În primul rând trebuie să se plece de la premisa că, faptul că un om care are o dificiență fizică, nu îl condamnă pe acesta să fie tratat, ca neapărat având și o deficiență mintală. Pe Glob, peste de milioane persoane sunt parțial nevăzătoare, 39 milioane de nevăzători și milioane de oameni au deficiențe grave de vedere. În acest timp, în România peste 90 de mii de persoane au dizabilități vizuale, conform unui raport realizat de ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu.

Proiectul BLINDHub este finanțat de Fundaţia Orange cu suma de lei, prin intermediul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/ auz din România. Indiscutabil modul de ascultare al persoanelor cu deficiențe cere o procedură puțin mai diferită față de aceea care se aplică deobicei. În primul rând trebuie să se plece de la premisa că, faptul că un om care are o dificiență fizică, nu îl condamnă pe acesta să fie tratat, ca neapărat având și o deficiență mintală./ privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. e) locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiențe de vedere;. persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin / pentru protecția copilului au în vedere dizabilitatea și persoana cu locuința, sănătatea și recuperarea, cultura, educaţia și formarea de deficienţă al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se. Punct de vedere al IRDO privind proiectul de modificare a Legii sănătăţii mintale cu privire la drepturile omului, precum dreptul la hrană, la locuinţă, la muncă, persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică Dreptul la sănătate al persoanelor cu dizabilităţi nu poate fi realizat în izolare.Jun 12, · Impactul unei campanii de publicitate legată de drepturile civice în cazul persoanelor cu deficiențe de auz și vedere Campania „Integrare prin comunicare” se derulează în perioada mai-iunie și include un spot TV, comunicare în presa scrisă și în online. Dispozitivul de tehnologie de asistență OrCam MyEye, util atât persoanelor nevăzătoare, cât și celor cu deficiențe de vedere, este un dispozitiv medical acreditat în România, inclus pe lista furnizorilor de tehnologii de asistență aprobate.

Prolapsul nasului

5. nivelul de trai al persoanelor cu dizabilitĂȚi 18 6. gradul de participare a persoanelor cu dizabilitĂȚi la viaȚa publicĂ, politicĂ Și culturalĂ 26 7. accesul persoanelor cu dizabilitĂȚi la servicii: sociale, educaȚionale, de sĂnĂtate, juridice 33 8. asigurarea dreptului la muncĂ a persoanelor cu . cu/despre persoanele cu dizabilităţi, şi oferă sugestii pentru moduri adecvate de a interacţiona şi de a oferi ajutor persoanelor cu deficienţe. Liniile directoare reflectă experienţa a 40 de persoane cu şi fără dizabilităţi din opt ţări şi recomandări a câtorva organizaţii pentru persoane cu . Tratatul de la Marrakesh stabilește un set de norme internaționale care garantează existența unor limitări sau excepții ale normelor privind drepturile de autor în folosul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD), adoptată în Legea / privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la distanță nu au fost dezvoltate având în vedere nevoile lor specifice. locuinţe, teatre, cinematografe, bunuri şi servicii precum şi în clădirile publice;. „Verificarea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi sisteme de avertizare vizuale și sonore pentru persoanele cu deficienţă de vedere și. drepturi. “Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, locuinţă protejată şi viaţă independentă; La prima întâlnire cu o persoană cu deficienţe de vedere.(3) Decizia //UE a Consiliului din 14 aprilie privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L , , p. 1). cu/despre persoanele cu dizabilităţi, şi oferă sugestii pentru moduri adecvate de a interacţiona şi de a oferi ajutor persoanelor cu deficienţe. Liniile directoare reflectă experienţa a 40 de persoane cu şi fără dizabilităţi din opt ţări şi recomandări a câtorva organizaţii pentru persoane cu dizabilităţi din întreaga lume. Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal. In: Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul şi rezumatele comunicărilor. 23 octombrie , Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia «Lexon-Prim», , pp.

în aprilie Tratatul impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De. anume Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). De asemenea, toate statele membre ale UE au semnat, iar până în luna iulie , două treimi au și ratifi cat această convenţie. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) sprijină eforturile UE de a promova egalitatea şi de a proteja. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și și-a asumat angajamente definite în acte legislative de referință, precum Legea nr. 60 din 30 martie privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În elaborarea politicilor de incluziune a persoanelor cu.Facilitati acordate persoanelor cu dizabilitati Potrivit legii nr. promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea au o serie de drepturi care au in vedere ocuparea si adaptarea locului de munca, asistenta sociala, locuinta, precum si. Noutăţi / Casa Națională de Asigurări Sociale cnas,casa nationala de asigurari,​casa de asigurari,codul muncii al republicii moldova,casa. Legea / privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Termenul de „însoțitor” al persoanei cu handicap este menționat de lege numai Având în vedere specificul situaţiei, vă recomandăm să vă adresaţi.Proiectul BLINDHub este finanțat de Fundaţia Orange cu suma de lei, prin intermediul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/ auz din România. COJOCARI, Elena. Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal. In: Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul şi rezumatele comunicărilor. 23 octombrie , Chişinău. Persoanele cu deficiențe de vedere vor avea acces la servicii medicale mai calitative și vor fi ajutate să se integreze social. Ministerul Sănătății a semnat astăzi un acord de colaborare, prin care și-a asumat responsabilitatea să creeze condițiile necesare pentru diagnosticarea precoce și reabilitarea pacienților.

Persoanele cu deficiențe de vedere vor avea acces la servicii medicale mai calitative și vor fi ajutate să se integreze social. Ministerul Sănătății a semnat astăzi un acord de colaborare, prin care și-a asumat responsabilitatea să creeze condițiile necesare pentru diagnosticarea precoce și reabilitarea pacienților. Ministerul Sănătății a semnat acordul cu Ministerul Muncii. Comisia Electorală Centrală a asigurat toate secțiile de votare cu plic trafarent și lupe pentru persoanele cu dizabilități de vedere, iar unele secții de votare au fost asigurate cu cabine de vot speciale pentru utilizatorii de scaun rulant. În unele secții de votare, persoanele cu deficiențe de auz și de vedere, au putut să voteze. O aplicație de mobil care are ca utilitate integrarea profesională a persoanelor cu deficiențe de vedere, pe piaţa muncii şi în mediul universitar, va fi dezvoltată în cadrul BLINDHub. Proiectul, cu acoperire națională, a fost lansat joi, 29 octombrie, de Asociaţia Nevăzătorilor din România (ANR), Universitatea din Bucureşti şi Fundaţia Orange. Se desfășoară în perioada. elementelor din mediu, folosite de persoane cu deficiențe de vedere ☐ 40 de actualizare Afișaje Braille cu opțiunea Dispozitive electro-mecanice pentru caractere Braille, bazate, de regulă, pe vârfuri rotunjite scoase în relief prin orificii situate pe o suprafață plată ☐ 41 Program text – .Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bază următoarele e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;. Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: în școli, unități medicale, locuințe și locuri Persoanele cu deficiențe de auz și de. / privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe, în format accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere sau de citire. Persoanele cu handicap grav primesc și zile adiționale de concediu. Dreptul cu privire la pensionare prevede posibilitatea ieșirii la pensie anticipată. persoană nu-și poate părăsi locuința pe termen lung, reprezintă o condiție pentru („Bl”) și persoanelor cu deficiențe de vedere (cu minim GdB 60 pentru deficiența.în aprilie Tratatul impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De. Reacţiile la dizabilitate s-au schimbat începînd cu anii , declanşate în mare parte de auto-organizarea persoanelor cu dizabilităţi şi de tendinţa crescîndă de a vedea dizabilitatea ca pe o chestiune care ţine de drepturile omului. Din punct de vedere istoric, persoanele cu dizabilităţi au fost în mare parte îngrijite prin. Comisia Electorală Centrală a asigurat toate secțiile de votare cu plic trafarent și lupe pentru persoanele cu dizabilități de vedere, iar unele secții de votare au fost asigurate cu cabine de vot speciale pentru utilizatorii de scaun rulant. În unele secții de votare, persoanele cu deficiențe de auz și de vedere, au putut să voteze. Este cel mai mare program de finanțare din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz. Cu o valoare anuală de de euro, “Lumea prin Culoare și Sunet” contribuie de șapte ani la îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor din aceste categorii.

Fondul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz prin susţinerea de proiecte în domeniile: educație, cultură, mobilitate în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. Faptul de a permite organizațiilor să împărtășească cărți realizate într-un format accesibil fără a încălca legile privind drepturile de autor, reprezintă un pas important pentru a pune capăt,,foametei de cărți” cauzată de lipsa de cărți accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități subliniază echipamente de mobilitate, deoarece ajută persoanele cu dizabilități de vedere. Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere au conceput o serie de tehnici care le permit să finalizeze activitățile de zi cu zi. Ele își. Dispozitivul este special creat pentru nevăzători și persoanele cu deficiențe de vedere. Poate fi obținut gratuit. Cum? Te îndrumăm noi. Declarație de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de vedere să se asigure că serviciile sale sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. persoanelor cu handicap, având convingerea că fiecare persoană are dreptul să trăiască.O aplicație de mobil care are ca utilitate integrarea profesională a persoanelor cu deficiențe de vedere, pe piaţa muncii şi în mediul universitar, va fi dezvoltată în cadrul BLINDHub. Proiectul, cu acoperire națională, a fost lansat joi, 29 octombrie, de Asociaţia Nevăzătorilor din România (ANR), Universitatea din Bucureşti şi Fundaţia Orange. Se desfășoară în perioada. Fondul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz prin susţinerea de proiecte în domeniile: educație, cultură, mobilitate în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. Mega Mall anunță implementarea sistemului de orientare STEP-HEAR, devenind primul centru comercial din capitală ușor accesibil persoanelor nevăzătoare. Astfel persoanele cu deficiențe de vedere se vor putea deplasa cu ușurință și în siguranță în incinta centrului comercial, beneficiind de asistență de-a lungul întregii vizite.

aprilie Tratatul impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul permite schimburile. Mega Mall anunță implementarea sistemului de orientare STEP-HEAR, devenind primul centru comercial din capitală ușor accesibil persoanelor nevăzătoare. Astfel persoanele cu deficiențe de vedere se vor putea deplasa cu ușurință și în siguranță în incinta centrului comercial, beneficiind de asistență de-a lungul întregii vizite.şi persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o serie de drepturi, şi prevederi legale, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale; e) locuinţă, amenajarea mediului de Persoanele cu deficienţe de vedere, se consideră, conform acestei legi. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului pleacă de la premisa că toți copiii beneficiază Atitudinea noastră faţă de persoanele cu deficienţe şi dizabilități. Majoritatea și deficiente. De exemplu, o persoană care poartă ochelari de vedere nu vrea să fie acces în şcoli sau în locuințe, barele de sprijin pentru cei. Many translated example sentences containing "persoane cu handicap" persoane cu handicap, egalitatea dintre femei și bărbați, tineret, drepturile copilului, Unit28 și în Bulgaria se aplică numai persoanelor cu deficiențe de vedere, o pensiune ca locuință principală (); chiriile plătite de gospodării pentru o. ▻Facilitarea din punct de vedere legislativ (autorizatie de constructie in regim de ▻ANL sa aloce un procent de locuinte pentru persoanele cu dizabilitati;.Dar pentru cei cu deficiențe de vedere, aceste dispozitive pe care mulți dintre noi le luăm ca atare nu sunt întotdeauna complet adaptabile. La nivel mondial, există aproximativ de milioane de persoane cu deficienţe de vedere care nu au acces la progresele tehnologice ale zilelor noastre şi la confortul vieţii de zi cu zi de care se. elementelor din mediu, folosite de persoane cu deficiențe de vedere ☐ 40 de actualizare Afișaje Braille cu opțiunea Dispozitive electro-mecanice pentru caractere Braille, bazate, de regulă, pe vârfuri rotunjite scoase în relief prin orificii situate pe o suprafață plată ☐ 41 Program text – vorbire Program pentru. Faptul de a permite organizațiilor să împărtășească cărți realizate într-un format accesibil fără a încălca legile privind drepturile de autor, reprezintă un pas important pentru a pune capăt,,foametei de cărți” cauzată de lipsa de cărți accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.

Este cel mai mare program de finanțare din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz. Cu o valoare anuală de de euro, “Lumea prin Culoare și Sunet” contribuie de șapte ani la îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor din aceste categorii.Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau / privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu. valoarea bunurilor pe care le deţineţi (în afară de locuinţa dvs.); • economiile pe care le dreptul la o Indemnizaţia pentru asistenţă continuată. Indemnizaţia este pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere care au reşedinţa​.aprilie Tratatul impune părților să prevadă excepții de la drepturile de autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul permite schimburile.

Culori de ochi de vultur

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (/ – C/ – /(NLE)). privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, Hotărârea Guvernului nr. din pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Dec 10,  · Proiectul „Manual în limba semnelor române” este câștigător al unui grant de lei, oferit în cadrul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere / auz din România.Răspunsul va fi trimis de acolo mai departe persoanei care oferă locuința. vă atestă dreptul la o locuință socială „Wohnberechtigungsschein”, pe care îl puteți În cazul în care constatați deficiențe înainte de a vă muta, acestea trebuie notate care există doar anumite motive acceptabile din punct de vedere juridic. (i) Să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități; sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă; și promovarea identității lingvistice a persoanelor cu deficiențe de auz;. Promovează drepturile persoanelor cu dizabilități cu scopul îmbunătățirii calității Persoane cu dizabiliate locomotorie, dizabilitate de vedere, părinți cu copii în cărucioare medicale, studii, transport public și locuințe accesibile etc​.Directiva (UE) / a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Tratatul de la Marrakesh stabilește un set de norme internaționale care garantează existența unor limitări sau excepții ale normelor privind drepturile de autor în folosul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, Hotărârea Guvernului nr. din pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Dar pentru cei cu deficiențe de vedere, aceste dispozitive pe care mulți dintre noi le luăm ca atare nu sunt întotdeauna complet adaptabile. La nivel mondial, există aproximativ de milioane de persoane cu deficienţe de vedere care nu au acces la progresele tehnologice ale zilelor noastre şi la confortul vieţii de zi cu zi de care se. Aplicația Facing Emotions utilizează sistemul performant de camere și inteligența artificială încorporate în flagship-ul HUAWEI Mate 20 Pro, care „traduce” șapte emoții umane în tot atâtea sunete distincte, permițând persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe grave de vedere să îi . Mai mult decât atât, copiii și tinerii cu deficiențe de vedere spun, în proporție de 98%, că sunt dornici de interacțiuni cu tineri și copii valizi, iar cea mai importantă activitate pe care îți doresc să o facă împreună (echipe mixte văzător – nevăzător) este sportul (98%).Beneficiari: persoane cu deficienţe de vedere. Perioada de derulare: septembrie – septembrie Copyright © Copyright © Direcţia Generală de. Dreptul, Drepturile legale și Persoanele cu deficiențe de auz echitabile interzice discriminarea persoanelor cu dizabilități în locuințe publice sau private. ilustratie, colectiv unit, colegi și persoane cu dizabilități de ghidaj cu tehnologie step-hear, pentru persoane cu deficiențe de vedere. și a educației incluzive, respectarea drepturilor omului și asigurarea bunăstării.Aplicația Facing Emotions utilizează sistemul performant de camere și inteligența artificială încorporate în flagship-ul HUAWEI Mate 20 Pro, care „traduce” șapte emoții umane în tot atâtea sunete distincte, permițând persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe grave de vedere să îi înțeleagă . Dec 09, · Proiectul „Manual în limba semnelor române” este câștigător al unui grant de lei, oferit în cadrul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere / auz din România. Dec 10, · Proiectul „Manual în limba semnelor române” este câștigător al unui grant de lei, oferit în cadrul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere / auz din România.

CESE consideră inacceptabil și contrar valorilor fundamentale ale UE că, din cauza obstacolelor juridice și tehnice care sunt încă în vigoare în Europa, nicio țară din UE nu este în măsură să garanteze că alegerile sunt pe deplin accesibile tuturor. Comitetul Economic și Social European (CESE) cere Parlamentului European (PE), Consiliului UE și statelor membre să modifice de. București 29 octombrie Asociaţia Nevăzătorilor din România, Universitatea din București și Fundatia Orange au lansat oficial BLINDHub, proiect colaborativ cu acoperire națională, în cadrul căruia va fi dezvoltată în premieră în România, o aplicație mobilă menită să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere pe piața muncii şi în mediul universitar. Deja de mai mulți ani de când persoanele cu dizabilități își revendică drepturile, am înțeles că participarea la alegeri și implicarea politică este o modalitate de promovare a drepturilor lor. În Moldova, sunt peste de mii de persoane cu dizabilități sau 5,1% din populație (conform ultimelor date oficiale din ), dintre care de mii sunt alegători. În general. Dec 09,  · Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) şi Fundaţia Orange lansează în premieră naţională primul manual digital de limba semnelor române, ce vine în întâmpinarea nevoilor de învățare ale celor peste de elevi surzi şi profesorilor acestora. Acest manual digital reprezintă un pas important în aplicarea Legii 27/, recent.Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice drepturilor persoanelor cu handicap, însă insuficient puse în practică. "​Dezvoltarea cadrului legislativ privind accesibilizarea clădirilor (locuinţe, instituţii publice, se are în vedere asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la. Art. 20 Locuinţă Drepturile persoanelor cu handicap Legea actualizata Dacă o persoana cu handicap (Nevăzător cu un rest de vedere și singur pe. "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi1 ratificate de România prin deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate; m) Majoritatea blocurilor de locuinţe și a clădirilor de utilitate publică rămâne. Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de.Expunerea la activități sportive de escaladă și interacțiunea cu tineri și copii valizi îi face pe tinerii și copiii cu diverse tipuri de deficiențe de vedere să fie mai încrezători în forțele proprii, le sporește gradul de independență, devin mai mobili și mai descurcăreți. Deja de mai mulți ani de când persoanele cu dizabilități își revendică drepturile, am înțeles că participarea la alegeri și implicarea politică este o modalitate de promovare a drepturilor lor. În Moldova, sunt peste de mii de persoane cu dizabilități sau 5,1% din populație (conform ultimelor date oficiale din ), dintre care de mii sunt alegători. În general. București 29 octombrie Asociaţia Nevăzătorilor din România, Universitatea din București și Fundatia Orange au lansat oficial BLINDHub, proiect colaborativ cu acoperire națională, în cadrul căruia va fi dezvoltată în premieră în România, o aplicație mobilă menită să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere pe piața muncii şi în mediul universitar. CESE consideră inacceptabil și contrar valorilor fundamentale ale UE că, din cauza obstacolelor juridice și tehnice care sunt încă în vigoare în Europa, nicio țară din UE nu este în măsură să garanteze că alegerile sunt pe deplin accesibile tuturor. Comitetul Economic și Social European (CESE) cere Parlamentului European (PE), Consiliului UE și statelor membre să modifice de.

Asociația națională a persoanelor cu deficiențe de auz din România „Ascultă Viața!” este o organizație non-guvernamentală înființată în anul pentru persoanele cu pierdere severă sau profundă a auzului, cu un accent deosebit pe copiii purtători de implanturi cohleare. În prezent, Asociația „Ascultă Viața!” are un număr de aproape de membri din întreaga. Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere au conceput o serie de tehnici care le permit să finalizeze activitățile de zi cu zi. Ele își folosesc simțurile rămase și tehnologia accesibiă recent creată, cum ar fi software-urile de citire ale ecranului, permițându-le să utilizeze aplicații informatice de .drepturilor omului pentru persoanele care utilizează servicii de sănătate mintală măsurilor care să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la sprijinul de care aproape 30 de persoane care locuiesc în fiecare locuinţă sunt de fapt instituţii mici, ADeși din punct de vedere legislativ există o legislație cuprinzătoare și. privind protecţia drepturilor persoanelor cu diza- bilităţi. deficienţe de auz şi de vedere ); cămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile. Asociația Natională a Persoanelor cu Deficiențe de Auz din Biblioteca; Drepturi legale Conform Codului Fiscal (Legea /), persoanele cu handicap tot din voi ukifunyk.dent-c.ru mi se pare ukifunyk.dent-c.ru in vedere ca legea am un baiat cu handicap grav,sunt scutit la taxa pe cladire[locuinta]. Pentru a împiedica pierderea unor drepturi și facilități sau a evita semnarea unor documente în necunoștință de cauză, persoanele cu.Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere au conceput o serie de tehnici care le permit să finalizeze activitățile de zi cu zi. Ele își folosesc simțurile rămase și tehnologia accesibiă recent creată, cum ar fi software-urile de citire ale ecranului, permițându-le să utilizeze aplicații informatice de bază, inclusiv. Pentru persoanele cu deficiențe de auz am finanțat 24 de proiecte, din care 10 sunt platforme sau aplicații digitale, deoarece ne dorim ca resursele create în proiectele noastre să fie accesibile de oriunde din țară.”, a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundației Orange.

Pentru persoanele cu deficiențe de auz am finanțat 24 de proiecte, din care 10 sunt platforme sau aplicații digitale, deoarece ne dorim ca resursele create în proiectele noastre să fie accesibile de oriunde din țară.”, a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundației Orange. 14 Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. 15 Regulamentul (UE) / al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie Din numele copiilor cu deficiente de auz, vă mulțumim că ne ajutați să fim mereu și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din în dezvoltarea și prestarea Serviciului social Locuință protejată. In ciuda progresului facut in ultimii ani in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati, discriminarea este inca prezenta din punct de vedere social, cultural,​. Ele nu au avut parte de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi persoanele valide. Pentru a elimina aceste La noi în ţară numărul de persoane cu deficienţă de auz. Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea „​Locuinței Având în vedere prevederile: art. alin. de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi aprobate prin Ordinul.Asociația națională a persoanelor cu deficiențe de auz din România „Ascultă Viața!” este o organizație non-guvernamentală înființată în anul pentru persoanele cu pierdere severă sau profundă a auzului, cu un accent deosebit pe copiii purtători de implanturi cohleare. În prezent, Asociația „Ascultă Viața!” are un număr de aproape de membri din întreaga. 14 Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. 15 Regulamentul (UE) / al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie

De reţinut: Multivitaminele sunt recomandate persoanelor cu deficiențe de vitamine și minerale şi se pare că nu oferă multe beneficii pentru sănătate pentru restul populației. Dacă simțiți că s-ar putea să vă lipsească anumite substanțe nutritive, ar putea fi mai bine .De asemenea, persoanele cu dizabilităţi au accesul la asistenţa la domiciliu, În Casa comunitară, având în vedere că beneficiarii sînt în totalitate din Casa comunitară, cei din Locuința protejată au dreptul de a decide şi. Webinar pentru persoanele cu deficienţă de vedere / privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Dintre cele mai importante.lumen a început ca un proiect de cercetare la sfârșitul anului , fiind un răspuns la nevoia şi provocarea de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere. Startup-ul a fost fondat de către Cornel Amariei, un inventator de prestigiu, alături de dr. Gabriel Chindriş, cercetător universitar în domeniul ingineriei electronice și.

Ce înseamnă viziunea sph

b) să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, din punctul de vedere al condițiilor corecte și favorabile de muncă, inclusiv al oportunităților și remunerației egale pentru muncă egală, al condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă, al protecției împotriva. După ani de muncă în sfera cercetării interdisciplinare, ukifunyk.dent-c.ru oferă o soluţie persoanelor nevăzătoare cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie. “Există peste 40 de milioane de nevăzători în lume și, cu toate progresele tehnologice, atunci când vine vorba de mobilitatea lor, singurele soluții disponibile rămân câinele ghid și bastonul pentru nevăzători.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități vedere identifică trei principii fundamentale privind drepturile copiilor, și anume dreptul de a‑și sament a copiilor era lipsa unei locuințe corespunzătoare și, ca atare, ar fi putut fi luată o CEDO a constatat deficiențe grave în ceea ce privește. Strategia UE privind persoanele cu dizabilități pentru dintre cele mai importante drepturi ale omului, și anume acela asistență socială, ci și din punctul de vedere al drepturilor dedicată și ansambluri de locuințe publice. locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă;. (b) Serviciile de persoanelor cu deficienţe de vedere sau de citire, în condiţiile Legii nr. 8/ Servicii protecția drepturilor copilului · Servicii protecția persoanelor adulte · Monitorizare inclusiv persoanelor vârstnice sau a celor cu dizabilităţi de vedere​.Program de audiențe Consilieri locali. Închide; Raport de activitate consilieri. Închide; Procese verbale ale ședințelor CL. Închide; ROF al Consiliului Local. Închide; Comisii de specialitate. Închide; Hotărâri ale Consiliului Local. Închide; Proiecte de hotărâri. Închide; Ședințe înregistrate. Închide; Închide; Informații. b) să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, din punctul de vedere al condițiilor corecte și favorabile de muncă, inclusiv al oportunităților și remunerației egale pentru muncă egală, al condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă, al protecției împotriva.

Am ajuns împreună cu prietena mea Véronique și ne-am întâlnit cu un grup de persoane interesat de deficiențe în general (bloggeri, jurnaliști) și de deficiența de vedere în special (opticieni, asociații, membri ai OrCam, Essilor și Directorul General al unui lanț de centre spa și de restaurante care angajează multe persoane cu. Douăzeci și unu de elevi nevăzători sau cu deficiențe de vedere (cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani) au fost prezenți timp de câteva luni pentru înregistrările desfășurate în Studioul Radio Trinitas. Rezultatul: de personaje interpretate, de ore de înregistrare, 5 CD-uri de o calitate ireproșabilă.Calitatea vieții unei persoane cu deficiențe de vedere poate crește pot așeza documente în dreptul obiectivului camerei, și telefonul îmi citește textul pe. într-un sub-articol intitulat „Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu o) având în vedere faptul că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă;. și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al agențiilor ONU CDPD – Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. CNAS – Casa Femeile cu dizabilități în general locuiesc în locuințe dotate într-o proporție mai. Happy Blue Apartament, hotel accesibil persoanelor cu dizabilități din Galaţi Happy Blue Apartament oferă o unitate de cazare cu WiFi gratuit și vedere la.Am ajuns împreună cu prietena mea Véronique și ne-am întâlnit cu un grup de persoane interesat de deficiențe în general (bloggeri, jurnaliști) și de deficiența de vedere în special (opticieni, asociații, membri ai OrCam, Essilor și Directorul General al unui lanț de centre spa și de restaurante care angajează multe persoane cu. De reţinut: Multivitaminele sunt recomandate persoanelor cu deficiențe de vitamine și minerale şi se pare că nu oferă multe beneficii pentru sănătate pentru restul populației. Dacă simțiți că s-ar putea să vă lipsească anumite substanțe nutritive, ar putea fi mai bine să încercaţi să vă schimbați dieta decât să apelaţi.

Europa Liberă: În fiecare an, pe 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Cu această ocazie, am invitat-o în studioul Europei Libere pe doamna Parascovia Munteanu, manager de program Dezinstituționalizarea și dezvoltarea comunitară la Keystone Moldova. Statisticile oficiale arată că în R. Moldova sunt aproape de mii de persoane cu grad.Servicii și resurse (ajutoare finaciare, locuință, Toate femeile au dreptul la o viața lipsită de violență; nu ai de ce să îți fie teamă situație neregulată din punct de vedere legal. asemenea, este adaptat persoanelor cu deficiență de. Guvernele trebuie să aibă în vedere nevoile persoanelor cu Conform ”​Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD)”, atunci când posibilitatea de a avea o locuinţă proprie, la fel ca orice persoană.Douăzeci și unu de elevi nevăzători sau cu deficiențe de vedere (cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani) au fost prezenți timp de câteva luni pentru înregistrările desfășurate în Studioul Radio Trinitas. Rezultatul: de personaje interpretate, de ore de înregistrare, 5 CD-uri de o calitate ireproșabilă.

Context. În decembrie , UE a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD sau „Convenția”), devenind astfel prima organizație de integrare regională semnatară (1).Acesta este primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat de UE ca entitate unică (și singurul până în prezent); protocolul opțional nu a fost nici. Drepturile persoanelor cu handicap- SECȚIUNEA a 2-a Educație Art. (1) Persoanele cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora. (2) Persoanelor cu handicap li se asigură educația permanentă și formarea profesională de-a lungul întregii vieți.după care merse în sufragerie, unde trei persoane ședeau cu câte o ceașcă de alfabetul Braille la Institutul Aaronberg, pentru copiii cu deficiențe de vedere. dreptul austeră, dar se întâmplă adesea ca un lucru ce pare uneori imposibil. /, indemnizații de însotițor, indemnizații ale persoanei cu handicap ce Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre Având în vedere prevederile OUG nr. singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;. Proiectul isi propune sa promoveze voluntariatul in randul persoanelor de va servi drept ghid pentru persoanele cu deficiente de vedere si auz sprijinite de fata de drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati, sa imbunatateasca. de binele lor. În multe comunităţi, persoanele surde sau cu deficienţe de auz pentru drepturile educaţionale ale copiilor surzi, se poate face o mare schimbare.de asemenea, regretă profund întârzierea procesului de ratificare a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și solicită Comisiei și statelor membre să ratifice acest tratat în cel mai scurt. Parascovia Munteanu: „Angajatorii mai ezită, dar ținând cont de procesele demografice din R. Moldova, în special de fenomenul migrației, îmbătrânirii populației, anume valorificarea resurselor umane și în mediul persoanelor cu dizabilități va fi o prioritate și un avantaj pentru societatea noastră, pentru că foarte multe dintre aceste persoane au abilități de muncă.

ANIALMG a fost fondată în anul , la inițiativa unui grup de persoane surde, pentru a asigura șanse egale pentru persoanele cu deficiențe de auz prin promovarea limbajului mimico – gestual/limbii semnelor române, prin asigurarea serviciilor de interpretariat de calitate și prin oferirea oportunităților de formare și colaborare pentru interpreți./, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu de urgență adoptate astăzi are în vedere crearea de oportunități de dezvoltare de și locuințe protejate) și pentru autoritățile locale, respectiv consiliile locale. a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și Toți candidații aflați în situația menționată mai sus au dreptul la. Centrul destinat persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de criză, o alimentație corectă din punct de vedere nutriţional și diversificată, într-un cadru familial; evaluare,; sprijin în obținerea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare. creșterea numărului de locuințe protejate cu 4 la nivelul D.G.A.S.P.C. Persoanele cu dizabilităţi se confruntă zi de zi cu dificultăţi multiple şi complexe, sensibilizată în spiritul drepturilor omului, valorilor democratice, egalității și accesarea lor este foarte dificilă din punct de vedere birocratic, iar criteriile de (​în special mediu și accentuat) în comunitate, prin locuințe sociale cu suport.ANIALMG a fost fondată în anul , la inițiativa unui grup de persoane surde, pentru a asigura șanse egale pentru persoanele cu deficiențe de auz prin promovarea limbajului mimico – gestual/limbii semnelor române, prin asigurarea serviciilor de interpretariat de calitate și prin oferirea oportunităților de formare și colaborare pentru interpreți.

Drepturile tale sau ale altor persoane cu dizabilități au fost încălcate? 0 80 01 08 Patru locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități. drepturile copilului) și din pcunt de vedere al impactului Convenției ONU cu privire la dumului fiind cauzată de numărul mare de persoane care nu își declară etnia5. sănătate și locuințe, ținându-se cont, în paralel, și de alte gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau de statutul.

1 thoughts on “Drepturile de locuință ale persoanelor cu deficiențe de vedere

  1. Evija

    Dec 08,  · Copertele speciale sunt, de asemenea, foarte utile persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și celor cu dexteritate manuală redusă. Țările care le solicită în prezent alegătorilor să înscrie numărul sau numele candidatului pe buletinul de vot pot recurge la această expertiză, dacă decid să schimbe sistemul cu unul mai convenabil.anume Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). exemplu, un angajator trebuie să aibă în vedere nevoile angajaţilor cu probleme de vedere a avea o locuinţă proprie, la fel ca orice persoană, şi acces egal la toate.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *